طرحهای فروش

این بخش ویژه کاربران تخصصی است. کاربرانی که در یکی از مراکز زیر مدیر یا سرپرست هستند:
  • بیمارستانها
  • مراکز درمانی
  • مراکز مشاوره
  • مراکز توانبخشی
  • مراکز نگهداری و حمایت از سالمندان
  • مراکز ماساژ درمانی
در صورتی که در یکی از این مراکز مشغول به فعالیت هستید، برای دریافت اطلاعات محصولات با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.